Видеоматериалы

 

Рефлексияи хонандагон оид омӯзиши ба худ


Муносибати босалоҳият дар таълим


Фаъолияти психологи муассисаи тахлимӣ дар самти инкишофдиҳии психологӣ


Мақсадҳои омӯзишӣ ва меъёрҳои муваффақият


Гузориши мақсадҳои таълим ҳамчун натиҷаи интизоршаванда


Муносибати босалоҳият дар таълим


Рефлексияи хонандагон оид омӯзиши ба худ


Модели таълими фаъол


Робитаи муттақобилаи ташаккулдиҳанда


Рушди салоҳияти омӯхтан ва худомӯзӣ


Рушди салохияти ҳамкорӣ


Рушди Салоҳияти эчодкорӣ


Рушди салохиятхои тафаккури интиcодӣ


Рушди салоҳиятҳои умумӣ (асосӣ, калидӣ)


Отправить сообщение