БОРГИРӢ НАМУДАНИ МАВОДҲО

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ

ВОСИТАҲОИ ИСТИФОДАИ АРЗЁБИИ ТАШАККУЛДИҲАНДА БАРОИ РУШДИ САЛОҲИЯТҲОИ АСОСИИ ХОНАНДАГОН (МОДУЛИ ОМӮЗИШИИ БАЙНИФАННӢ)

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ҶОМЕАШИНОСӢ (ДАСТУРИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОН)

ВАРАҚАИ АРЗЁБИИ БАРНОМАИ РУШДИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОН

ВАРАҚАИ МУШОҲИДАИ ДАРС

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ТАҲИЯИ БАРНОМАИ ОМӮЗИШ

ДОИРАИ САЛОҲИЯТҲОИ ОМӮЗГОР

МАҶМӮИ ВОСИТАҲОИ МЕТОДӢ БАРОИ РУШДИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОН

МОҲИЯТ ВА ЗАМИНАҲОИ ТАҲИЯИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМ БАРОИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ (ДАР ДОИРАИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ)

ТАҲИЯИ СТАНДАРТ, БАРНОМАИ ТАЪЛИМ ВА РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР БАРОИ ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ (ДАСТУРИ МЕТОДӢ)

ТАҲИЯИ СТАНДАРТ, БАРНОМАИ ТАЪЛИМ ВА РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР БАРОИ ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ (ДАСТУРИ МЕТОДӢ)

МОҲИЯТ ВА ЗАМИНАҲОИ ТАҲИЯИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМ БАРОИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ (ДАР ДОИРАИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ)

ВОСИТАҲОИ ИСТИФОДАИ АРЗЁБИИ ТАШАККУЛДИҲАНДА БАРОИ РУШДИ САЛОҲИЯТҲОИ АСОСИИ ХОНАНДАГОН (МОДУЛИ ОМӮЗИШИИ БАЙНИФАННӢ)

ДАСТУРИ ТРЕНЕР БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ СЕМИНАРИ “ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ”

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ

МОҲИЯТ ВА ЗАМИНАҲОИ ТАҲИЯИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМ БАРОИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ (ДАР ДОИРАИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ)

МАҶМӮИ ВОСИТАҲОИ МЕТОДӢ БАРОИ РУШДИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОН

ДОИРАИ САЛОҲИЯТҲОИ ОМӮЗГОР

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ҶОМЕАШИНОСӢ (ДАСТУРИ МЕТОДӢ БАРОИ ТРЕНЕРОН)

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ТАҲИЯИ БАРНОМАИ ОМӮЗИШ 1-3

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ТАҲИЯИ БАРНОМАИ ОМӮЗИШ 1-2

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ТАҲИЯИ БАРНОМАИ ОМӮЗИШ 1

Отправить сообщение